KYB КАТАЛОГ ЕВРОПА

   C

2018

SHOCK ABSORBERS

———

AМОРТИЗАТОРЫ

———

AMORTYZATORY

———

TLUMIČ PÉROVÁNÍ

 

  

  

   

  ®

Our Precision, Your Advantage

Почему выбирают KYB?

Dlaczego wybrać amortyzatory KYB ?

Proč si vybrat KYB jako dodavatele tlumičů pérování?

RU •Компания KYB является крупным в мире поставщиком амортизаторов на конвейеры автопроизводителей. Каждый

четвертый автомобиль, сходящий с заводского конвейера, укомплектован амортизаторами KYB

•KYB подтверждает высокое качество своей продукции, являясь самым крупным в мире поставщиком амортизаторов для производителей транспортных средств

•KYB предлагает широкий ассортимент амортизаторов, включая применения, которые отсутствуют в каталогах конкурентов. Ассортимент продукции KYB охватывает большую часть автомобильного парка

• KYB предлагает все элементы амортизационного пакета: амортизаторы, пружины, защитные комплекты и верхние опоры

RO

PL • Co czwarty samochód wyprodukowany na świecie korzysta z amor-

tyzatorów KYB jako oryginalnego wyposażenia, co sprawia, że KYB jest największym dostawcą amortyzatorów na rynek części pie- rwszego montażu fabrycznego

• KYB będąc największym na świecie dostawcą amortyzatorów za- pewnia najwyższą jakość oferowanych produktów

• Oferta produktów KYB zapewnia największe pokrycie parku samo- chodowego

• KYB oferuje kompletny zestaw elementów tłumienia układu zawies- zenia składający się z: amortyzatorów KYB, sprężyn zawieszenia KYB K-Flex, zestawów montażowych górnego mocowania KYB SMK oraz zestawów ochronnych KYB PK

• KYB je výrobce originálního vybavení do prvovýroby pro každé čtvrté vozidlo vyrobené na světě

• KYB dokazuje kvalitu svých výrobků tím, že je největší dodavatel tlumičů pérování pro výrobce vozidel

• KYB nabízí nejširší pokrytí vozového parku. V nabídce jsou taktéž exklusivní položky, jenž nejsou v nabídce jiného dodavatele

• KYB nabízí kompletní řešení odpružení vozidla zahrnující široký výběr pružin zavěšení, uložení tlumičů a ochranné sady

PL CZ

GB

HU RU

  CZ

GB

RU HU

PL RO

CZ

GB

HU RO

                              OE for 1 of all 4 cars produced in the world.

                                                          C

D C

D C

D

 

                                Безопасность. как работают амортизаторы? Amortyzatory - Funkcje i zadania

Bezpečnost jakou funkci plní tlumič pérování?

version C version C version C version D version D version D

RU Амортизатор – это основной элемент подвески.

Он является связующим звеном между колесами и шасси.

PL Амортизатор поддерживает контакт шин с дорожным

RU покрытием, обеспечивая безопасность и комфорт для всех CZ пассажиров.

PL Amortyzatory stanowią główny element układu zawieszenia.

RU Amortyzatory zapewniają kontakt opon z nawierzchnią oraz ograniczają CZ niekontrolowany ruch nadwozia.

PL Amortyzatory mają decydujący wpływ na zapewnienie komfortu, a co GB najważniejsze, bezpieczeństwa jazdy.

CZ Tlumič pérování je hlavním komponentem zavěšení kola.

HU Je to spojení mezi kolem vozidla a karoserií.

GB Jeho funkcí je vždy udržovat pneumatiku v kontaktu s vozovkou. RO Zajišťuje bezpečnost a pohodlí cestujícím.

HU GB RO HU

RO

                                                            

  ersion C

ersion C

RU

Новые амортизаторы KYB:

• Сокращают тормозной путь

• Увеличивают курсовую устойчивость • Обеспечивают комфорт

CZ ersion D RU

ersion C

®

Our Precision, Your Advantage

Зачем менять амортизаторы? Dlaczego należy wymienić amortyzatory? Proč Vyměnit Tlumiče Pérování?

PL

CZ • Продлевают срок службы шин

RU • Уменьшают износ других деталей подвески

PL Nowe amortyzatory KYB:

• Skracają drogę hamowania.

• Zwiększają przyczepność kół z nawierzchnią. GB • Wpływają na poprawę komfortu jazdy.

• Zmniejszają zużycie opon.

• Redukują zużycie pozostałych elementów układu zawieszenia.

ersion D

ersion D

CZ Nové KYB tlumiče pérování: RO

PL HU

GB • Zkracují brzdnou dráhu

• Zlepšují ovladatelnost vozidla

HU • Poskytují komfort

• Zvyšují životnost pneumatik

RO • Zmenšují opotřebení ostatních dílů závěsu kola GB

HU RO

                                 v

v

v v

v

v

 

                 Когда менять амортизаторы? Kiedy należy wymienić amortyzatory? Kdy je třeba vyměnit tlumič pérování?

                                                           

  ion C

FR

ES RU

IT PL CZ

GB DEGB

IT

RU PL CZ

version B

version C

ES

KYB рекомендует производить замену амортизаторов каждые 70 000 км, или когда вы заметите следующие симптомы:

HU RO

version C

KYB zaleca wymianę

®

Our Precision, Your Advantage

RU

PL

CZ KYB doporučuje výměnu tlumiče každých 80 000 km (nebo každé 4 roky), popřípadě když se pro- jeví jeden z následujících symptomů.

FR

   version A GB version D

amortyzatorów parami na

osi co 80 000 kilometrów

(lub co 4 lata), jak również

w przypadku zaobserwo-

wania jednego z niżej wymienionych symp-

tomów: version D GB

         ion D

GB FIHU

Nadmierne wstrząsy podczas pokonywania nierówności

Nadmierna amplituda wychylenia nadwozia

Efekt nurkowania

pojazdu – przeciążenie osi przedniej

Podatność pojazdu na boczne podmuchy wiatru

Nadmierne wibracje układu kierowniczego

Zaleca się również wymianę amortyzatorów w przypadku nadmiernego zużycia opon.

Потеря контакта шин с DE дорожным покрытием

HU Přílišné rázy od špatné vozovky

RO

  FI

Раскачка RO кузова

Клевок при торможении

Раскачка из-за бокового ветра

Вибрации на рулевом колесе

KYB также рекомендует заменить амортизаторы, если вы наблюдаете неравномерный износ шин

Nadměrné naklánění

Potápění přední části vozidla při brzdění

Náchylnost na boční vítr

Vibrace volantu

KYB také doporučuje výměnu tlumičů v případě neobvyklého opotřebení pneumatik.

                                                                   s

s

 

                 Верхняя опора

Zestawy montażowe górnego mocowania KYB SMK version C

version B

FR ES

IT FR

ES

Uložení Tlumičů Pérování

version B

version C

version C version D

version D

version D

      version B IT version A FR GB

ES DE

IT version A FI GB

DE

version A FI GB

DE FI

                     Верхние опоры необходимо менять одновременно с амортизаторами.

Podczas wymiany amortyzatorów zaleca się wymianę zestawów montażowych górnego mocowania parami na osi.

Když je prováděna výměna tlumiče, tak se jeho uložení pokaždé demontuje a to je příležitost pro jeho výměnu.

                                                   

                                 ®

Our Precision, Your Advantage

RU Верхние опоры являются связующим звеном между амортизаторами и шасси автомобиля. Зачем менять изношенные верхние опоры?

• Чтобы уменьшить вибрации и шум подвески

PL

CZ RU

PL Zestawy montażowe górnego mocowania KYB SMK zapewniają prawidłowe połączenie amortyzatora z nadwoziem.

Dlaczego należy wymienić zestawy montażowe górnego mocowania amortyzatora? RU • W celu ograniczenia drgań i wibracji zawieszenia.

• W celu poprawy jakości prowadzenia pojazdu.

• W celu wyciszenia pracy układu zawieszenia.

• W celu zachowania prawidłowej geometrii zawieszenia.

CZ Sady uložení tlumičů pérování KYB SMK poskytují spojení mezi tlumičem a karoserií vozidla. RO Proč vyměnit opotřebované sady uložení za novou KYB SM ?

Důvod:

• Snížení vibrací a hlučnosti zavěšení kola

• Zlepšení chodu řízení

• Eliminování hluku od řízení

• Udržení tlumiče ve správné poloze pro optimální geometrii řízení

HU RO

KYB предлагает широкий ассортимент верхних опор. Oferta zestawów montażowych górnego mocowania KYB

SMK zapewnia optymalne pokrycie parku samochodowego.

KYB nabízí široký výběr sad uložení tlumičů a zaručuje 100% kompatibilitu s tlumiči.

  • Чтобы улучшить управляемость автомобилем

• Чтобы устранить посторонний шум при управлении автомобилем

• Чтобы обеспечить оптимальное положение амортизаторов для комфортного управления автомобилем

CZ GB

PL HU

GB

HU

RO GB

  

                  Защитные комплекты

Zestawy ochronne KYB PK Ochranné Sady

version B

FR ES IT

version C

    version A GB DE

FI

version D

            Защитные комплекты необходимо менять одновременно с амортизаторами.

Podczas wymiany amortyzatorów zaleca się wymianę zestawów ochronnych parami na osi.

Když je prováděna výměna tlumiče, je zároveň demontována ochranná sada a to je příležitost pro její výměnu.

                                                 

                                 • Чтобы уменьшить вероятность повреждения амортизатора и других элементов подвески от пробоя.

Zestawy ochronne KYB PK chronią powierzchnię oraz uszczelnienie tłoczyska przed uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniami i wilgocią.

Dlaczego należy wymienić zestawy ochronne?

• W celu ochrony tłoczyska przed uszkodzeniami.

• W celu ochrony uszczelnienia amortyzatora.

• W celu zminimalizowania wpływu złego stanu nawierzchni drogowej na komfort jazdy. • W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pozostałych elementów układu zawieszenia.

Ochranné sady KYB PK jsou zásadním komponentem pro správnou funkci tlumiče a jeho životnost.

Proč vyměnit poškozené ochranné sady za KYB PK? Důvod:

• Ochrana pístnice před poškozením a korozí

• Ochrana těsnění tlumiče a eliminace úniku oleje

• Pohlcení velkých rázů od vozovky a zlepšení komfortu

• Snížení rizika poškození ostatních komponentů závěsu kola

®

Our Precision, Your Advantage

  RU PL

RU CZ

PL

CZ RU

GB

PL

HU

CZ

GB RO

HU

RO GB

HU RO

Защитные комплекты – это один из важных элементов работы амортизатора. Зачемменятьизношенные защитныекомплекты?

• Чтобы защитить шток поршня от коррозии и повреждений.

• Чтобы защитить сальник от пыли и грязи, предотвращая его повреждение.

    KYB предлагает широкий ассортимент защитных комплектов. Oferta zestawów ochronnych KYB PK zapewnia optymalne po-

krycie parku samochodowego.

KYB nabízí široký výběr ochranných sad tlumičů a zaručuje 100% kompatibilitu s tlumiči.

 

                  Пружины version B Sprężyny zawieszenia KYB K-Flex

Pružiny pérování KYB K-Flex

version B

FR ES

IT FR

version C

version C

version D version C

version D

version D

      ES version A GB

  version B

IT FR DE

ES FI

    version A GB IT

DE

version A FI GB

DE FI

                При замене амортизатора автоматически снимается пружина. Используйте возможность произвести замену пружины одновременно с амортизаторами.

Podczas wymiany amortyzatorów zaleca się wymianę sprężyn parami na osi.

Když je tlumič pérování vyměněn, pružina je automaticky odstraněna, a to je příležitost pro její záměnu.

                                                 

                                 ®

Our Precision, Your Advantage

RU Когда следует заменить пружины?

Каждый год необходимо проверять состояние пружин. Рекомендуется производить замену пружин

каждые 4 года или 80 000км пробега. Зачем менять пружины?

• Чтобы обеспечить комфорт, безопасность и хорошую управляемость • Чтобы вернуть корректные углы установки колес

• Чтобы вернуть транспортному средству первоначальный клиренс

• Чтобы уменьшить степень износа амортизаторов

PL Kiedy należy wymienić sprężyny zawieszenia?

Zaleca się sprawdzanie stanu sprężyn zawieszenia co 12 miesięcy oraz ich wymianę co cztery lata, bądź

80 000 km.

GB Dlaczego należy wymienić sprężyny zawieszenia?

RU • W celu zachowania komfortu i bezpieczeństwa prowadzenia pojazdu.

• W celu zachowania prawidłowej geometrii zawieszenia.

• W celu utrzymania właściwej wysokości pojazdu względem nawierzchni drogi. • W celu redukcji zużycia pozostałych elementów układu zawieszenia.

  PL

CZ RU

CZ

HU PL

RO Kdy provést výměnu pružin? CZ

GB Je doporučeno, aby se kontroloval stav pružin každý rok a jejich výměna by měla být po 4 letech provozu , nebo po 80 000 km.

HU Proč vyměnit pružiny?

• Zajištění komfortu jízdy, bezpečnost.

• Zajištění správné geometrie řízení.

• Zajištění správné světlé výšky vozidla.

• Zajištění správné funkce tlumiče a jeho životnost.

HU RO

RO GB

  KYB предлагает широкий ассортимент пружин.

Oferta sprężyn zawieszenia KYB K-Flex zapewnia optymalne

pokrycie parku samochodowego.

KYB nabízí široký výběr pružin zavěšení KYB K-Flex a zaručuje 100% kompatibilitu s KYB tlumiči.

 

                     Визуальный осмотр подвески

Wizualna kontrola stanu zawieszenia Vizuální Kontrola Závěsu Kola

Защитный комплект / Protection Kit / Ochranná Sada

    Изношенный пыльник

Uszkodzona osłona Poškození manžety

Болтающийся отбойник

Uszkodzony, przemieszczony ogranicznik

Utržení dorazu prachovky

Сломанный отбойник Uszkodzony ogranicznik ugięcia Poškození dorazu

   Пружина / Coil Spring / Pružina Pérování

Коррозия

Korozja Koroze

Сломанная пружина

Pęknięta sprężyna Prasknutí

                    Поврежденный сайлентблок Uszkodzone mocowanie amortyzatora

Poškození upevňovacího oka

                                                         

  RU RU

®

Our Precision, Your Advantage

KYB рекомендует произвести замену всех элементов подвески одновременно

PL

PL KYB zaleca wymianę wszystkich elementów

zawieszenia jednocześnie parami na osi

CZ KYB doporučuje výměnu všech částí zavěšení současně

RU

PL

CZ CZ

  GB

GB GB

HU

HU HU

    RO

RO RO

                Коррозия на корпусе амортизатора Korozja na obudowie Zkorodovaný plášť

Поврежденный корпус амортизатора Uszkodzona obudowa Poškozený plášť

Поврежденный шток поршня Uszkodzone tłoczysko Poškozená pístnice

Утечка масла

Wyciek oleju Únik oleje

Верхняя опора

Mounting Kit Montážní Sada

Коррозия

Rdza Koroze

Изношенная верхняя опора

Uszkodzone górne mocowanie amortyzatora

Roztržená gumová podložka

Сломанный подшипник

Uszkodzone łożysko Poškozené ložisko

            Амортизатор / Shock Absorber / Tlumič pérování

                                       C

C C

D

D D

 

                 Какой амортизатор KYB выбрать? Prawidłowy dobór amortyzatorów KYB ? Jaký KYB tlumič použít?

    Product

Type

Results

Оптимальный комфорт при наименьших затратах

Poprawa komfortu jazdy Lepší jízdní komfort

Оптимальное сочетание управляемости и комфорта

Poprawa komfortu jazdy i stabilności układu jezdnego pojazdu

Lepší komfort a stabilita

Отличная управляемость на любой дороге

Ogólna poprawa parametrów i właściwości zawieszenia

Celkově lepší tlumící schopnost závěsu

Для активного стиля вождения

Dynamika prowadzenia pojazdu Dynamický styl jízdy

Возможность самостоятельно изменить жесткость амортизатора

Możliwość regulacji siły tłumienia Nastavitelné tlumení

   44 Series

Twin Tube Shock Absorber

    63 Series

Twin Tube MacPherson Strut

   66 Series

Twin Tube Strut Cartridge

   34 Series

Twin Tube Shock Absorber

   23 / 33 Series

Twin Tube MacPherson Strut

     36 Series

Twin Tube Strut Cartridge

    55 Series

Mono Tube Shock Absorber

   24 Series

Mono Tube Shock Absorber

   32 Series

Twin Tube MacPherson Strut

   35 Series

Twin Tube Shock Absorber

    37 Series

Twin Tube Strut Cartridge

                       74 Series

Twin Tube Shock Absorber

73 Series

Twin Tube MacPherson Strut

76 Series

Twin Tube Strut Cartridge

                                                              

                  Coil Spring Catalogue

®

Our Precision, Your Advantage

Website

www.kyb-europe.com

 

                                    Index

New Additions

Alfa Romeo (I)

Audi (D)

Austin-Rover Group (GB)

Auto Bianchi (I)

Bedford (GB)

BMW (D)

Buick (US) → General Motors (US) Chevrolet (US) → General Motors (US) Chevrolet-Daewoo (KO)

Chrysler - Dodge - Plymouth (US) Citroën (F)

Dacia (R)

Daewoo (KO) → Chevrolet-Daewoo (KO) Daihatsu (J)

Dodge (US) → Chrysler - Dodge - Plymouth (US) DS (F) → Citroën (F)

Fiat (I)

Fiat Polski (PL)

Ford (Europe)

Ford Mercury (US)

Freight Rover (GB) → Austin-Rover Group Gaz (RUS)

General Motors - Autovaz (RUS) General Motors (US)

GMC Truck (US) → General Motors (US) Hillman (GB) → Talbot (F) (GB)

Honda (J)

Hummer (US) → General Motors (US) Hyundai (KO)

Isuzu (J)

Iveco (I)

Jaguar (GB)

Jeep (US)

Kia (KO)

Lada (VAZ) (RUS)

Lancia (I)

Land Rover (GB)

LDV (GB)

17-25 Lexus (J)

29-33 Mazda (J)

33-50 Mercedes Benz (D)

50-52 Mercury (US) → Ford Mercury (US) 52 Mini (D)

52-53 Mitsubishi (J)

54-72 Moskwitch (RUS)

128-129 Nissan (J)

128-129 Opel (D)

73-76 Peugeot (F)

76-78 Piaggio (I)

162-164

164-174

174-187

127

188

188-202

202

202-217

217-229

229-247

247

            78-91 Plymouth (US) → Chrysler - Dodge - Plymouth (US) 76-78

  91-92 Pontiac (US) → General Motors (US) 73-76 Porsche (D)

92-96 Proton (MA)

76-78 Renault (F)

78-91 Rover (GB)

96-108 Saab (S)

108 Santana (E) → Suzuki (J) 108-127 Seat (E)

127 Skoda (CS)

50-52 Smart (D)

128 SsangYong (KO)

128 Subaru (J)

128-129 Suzuki (J)

129 Talbot (F) (GB)

305 Toyota (J)

129-136 Vauxhall (GB)

128-129 Volkswagen (D)

137-145 Volvo (S)

145-147 Wartburg (D)

147 ZAZ (UA)

147-148 AGX

148-149 Numerical Listing

149-156 Protection Kit

156 Suspension Mounting Kit

157-160 Alternative P/No

160-162 Discontinued P/No

162 Fitting Kit

128-129

248

248

249-274

274-276

276-277

299-304

278-286

286-291

291-292

292

292-299

299-304

305

305-331

332-343

343-372

372-379

379

379

381-421

422-478

480-495

496-525

526

526

527-549

                                                              

                  NEW ADDITIONS

# New Part No/Neue Teile No/ Nouveau No. R : in preparation/in Vorbereitung/en études

   VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

  VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

552700

# 3430023

# 3430023

# 3430023

# 3448011

# 3448020 m

# 3448011 335808 325700 349067

# 349235

# 3448011

# 3448017

# 3448018

# 3448017

# 3448018

# 3448017

# 3448018

# 3448017

# 3448017

# 3448017

# 3448017

# 3448018

# 3448017

# 3448018

# 3448017

# 3448018

# 3330040

# 3330042

# 3330039

# 3330041

# 349228

# 3330042

# 3330041 332808 332807 343808 339254 339253 340060 339803 339802

# 3450005 349156

Audi A2 (8Z0) [2.00 - 8.05] - R

Audi A3 (8V1, 8VK) [4.12 - ] - R

Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) [5.13 - ] - R

Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) [9.12 - ] - R

Audi A4 (8K2), A4 Avant (8K5) [11.07 - 12.15] - R Audi A4 Allroad (8KH) [4.09 - 5.16] - R

Audi A6 (4G2) [11.10 - 4.11] - R

Audi Q3 (8U) [6.11 - ] - F

Audi Q3 (8U) [6.11 - ] - F

Audi Q3 (8U) [6.11 - ] - R

Audi Q3 (8U) [6.11 - ] - R

Audi S4 (8K2, 8K5) [11.08 - 12.15] - R

BMW 1 Series (F21, F20) [11.10 - ] - R

BMW 1 Series (F21, F20) [11.11 - ] - R

BMW 2 Series (F22) [10.12 - ] - R

BMW 2 Series (F22) [9.15 - ] - R

BMW 2 Series (F23) [3.14 - ] - R

BMW 2 Series (F23) [3.14 - ] - R

BMW 3 Series (F30) [3.11 - ] - R

BMW 3 Series Touring (F31) [7.11 - ] - R

BMW 3 Series Gran Turismo (F34) [7.12 - ] - R BMW 4 Series (F32) [7.13 - ] - R

BMW 4 Series (F32) [7.13 - ] - R

BMW 4 Series (F33) [10.13 - ] - R

BMW 4 Series (F33) [10.13 - ] - R

BMW 4 Series Gran Coupe (F36) [3.14 - ] - R BMW 4 Series Gran Coupe (F36) [3.14 - ] - R Chevrolet - Daewoo Aveo (T300) [3.11 - ] - F(L) Chevrolet - Daewoo Aveo (T300) [3.11 - ] - F(L) Chevrolet - Daewoo Aveo (T300) [3.11 - ] - F(R) Chevrolet - Daewoo Aveo (T300) [3.11 - ] - F(R) Chevrolet - Daewoo Aveo (T300) [3.11 - ] - R Chevrolet - Daewoo Cobalt II (69) [1.13 - ] - F(L) Chevrolet - Daewoo Cobalt II (69) [1.13 - ] - F(R) Citroën C1 II [4.14 - ] - F(L)

Citroën C1 II [4.14 - ] - F(R)

Citroën C1 II [4.14 - ] - R

Citroën C4 Aircross [4.12 - ] - F(L)

Citroën C4 Aircross [4.12 - ] - F(R)

Citroën C4 Aircross [4.12 - ] - R

Citroën C4 Cactus [9.14 - ] - F(L)

Citroën C4 Cactus [9.14 - ] - F(R)

Citroën C4 Picasso I, C4 Grand Picasso I [9.06 - ] - R Citroën DS5 [11.11 - ] - R

# 3448003

# 339809

# 339808

# 5538000

# 339809

# 339808

# 3430021

# 3448003

# 3348015

# 3348014

# 3348015

# 3348014

3438002

334839

334838

# 3348015

# 3348014

# 3348015

# 3348014

# 3348015

# 3348014

# 3450002

# 3440045

# 3440045

# 3450002

# 3440045

# 338107

# 338106

# 349244

# 3430029 349084

# 349243

# 349244

# 349243

# 349243

# 3440028

# 338109

# 338108

# 349243

# 349243

# 349244

# 3440055 m

# 3340084

Citroën Jumpy / Dispatch [2.09 - ] - R

Citroën Nemo Combi, Nemo [2.08 - ] - F(L) Citroën Nemo Combi, Nemo [2.08 - ] - F(R)

Fiat 500 L (199) [9.12 - ] - R

Fiat Fiorino Qubo, Fiorino (225) [11.07 - ] - F(L)

Fiat Fiorino Qubo, Fiorino (225) [11.07 - ] - F(R) Fiat Panda, Panda Van (312) [6.12 - ] - R

Fiat Scudo (270) [2.09 - 3.13] - R

Ford C-Max II, C-Max II Van (DXA) [12.10 - ] - F(L) Ford C-Max II, C-Max II Van (DXA) [12.10 - ] - F(R) Ford Grand C-Max, Grand C-Max Van (DXA) [12.10 - ] - F(L) Ford Grand C-Max, Grand C-Max Van (DXA) [12.10 - ] - F(R) Ford Fiesta [3.15 - ] - R

Ford Focus II Cabrio (DA) [10.06 - 7.11] - F(L)

Ford Focus II Cabrio (DA) [10.06 - 7.11] - F(R)

Ford Focus III [7.10 - ] - F(L)

Ford Focus III [7.10 - ] - F(R)

Ford Focus III Turnier [7.10 - ] - F(L)

Ford Focus III Turnier [7.10 - ] - F(R)

Ford Focus III Van [2.12 - 9.14] - F(L)

Ford Focus III Van [2.12 - 9.14] - F(R)

Ford Tourneo Connect,

Grand Tourneo Connect (14- ) [9.13 - ] - R

Ford Tourneo Custom (13- ) [4.12 - ] - R

Ford Transit (14- ) [8.13 - ] - R

Ford Transit Connect (14- ) [2.13 - ] - R

Ford Transit Custom (13- ) [4.12 - ] - R

Hyundai Accent IV (RB) [11.10 - ] - F(L)

Hyundai Accent IV (RB) [11.10 - ] - F(R)

Hyundai Azera / Grandeur (HG) [1.11 - ] - R Hyundai i10 II (BA, IA) [8.13 - ] - R

Hyundai i30 Coupé [5.13 - ] - R

Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) [8.09 - 12.15] - R Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) [8.09 - 12.15] - R Hyundai i40 (VF) [3.12 - ] - R

Hyundai i40 CW (VF) [7.11 - ] - R

Hyundai Santa Fe II (CM) [3.06 - 5.13] - R

Hyundai Solaris IV (RB) [11.10 - 1.12] - F(L)

Hyundai Solaris IV (RB) [11.10 - 1.12] - F(R) Hyundai Sonata VI (YF) [1.09 - ] - R

Hyundai Tucson (LM, EL, ELH) [8.09 - 6.15] - R Hyundai Tucson (LM, EL, ELH) [1.10 - 7.13] - R

Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) [11.10 - ] - R Kia Carens III (UN) [9.06 - ] - F(L)

     17

 

                  NEW ADDITIONS

# New Part No/Neue Teile No/ Nouveau No. R : in preparation/in Vorbereitung/en études

   VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

  VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

# 3340083

# 3440021

# 3340084

# 3340116

# 3340083

# 3340115

# 3440021

# 349243

# 3320021

# 3320020

# 6320002

# 6320001

# 6410001

# 338107

# 338106

# 3340122

# 3340121

# 3440028

# 349243

# 349244

# 551122

# 551124

# 551123

# 6320002

# 6320001

# 338088

# 338087 553384

3338011

# 5530001 m

# 3338017

# 3338019

# 3338021

# 3338016

# 3338018

# 3338020

# 339125

# 339124

# 340103

# 341454

# 341454

# 340034

Kia Carens III (UN) [9.06 - ] - F(R)

Kia Carens III (UN) [9.06 - ] - R

Kia Magentis (MG) [11.05 - 6.08] - F(L)

Kia Magentis (MG) [11.05 - ] - F(L)

Kia Magentis (MG) [11.05 - 6.08] - F(R)

Kia Magentis (MG) [11.05 - ] - F(R)

Kia Magentis (MG) [11.05 - ] - R

Kia Optima (TF) [6.10 - ] - R

Kia Picanto (TA) [5.11 - 1.12] - F(L)

Kia Picanto (TA) [5.11 - 1.12] - F(R)

Kia Pride [96 - ] - F(L)

Kia Pride [96 - ] - F(R)

Kia Pride [96 - ] - R

Kia Rio III (UB) [9.11 - ] - F(L)

Kia Rio III (UB) [9.11 - ] - F(R)

Kia Sorento II (XM) [11.09 - 9.12] - F(L)

Kia Sorento II (XM) [11.09 - 9.12] - F(R)

Kia Sorento II (XM) [11.09 - 9.12] - R

Kia Sportage (SL) [6.10 - 12.15] - R

Kia Sportage (SL) [6.10 - 12.15] - R

Lexus LS460 (_F4_) [4.06 - ] - F

Lexus LS460 (_F4_) [4.06 - ] - R(L)

Lexus LS460 (_F4_) [4.06 - ] - R(R)

Mazda 121 (DA) [11.87 - 91] - F(L)

Mazda 121 (DA) [11.87 - 91] - F(R)

Mazda 3 (BM) [9.13 - ] - F(L)

Mazda 3 (BM) [9.13 - ] - F(R)

Mercedes-Benz C-Class (W205, S205) [12.13 - ] - R Mercedes-Benz Citan (415) [11.12 - ] - F Mercedes-Benz GLK (X204) [6.08 - ] - R Mitsubishi Colt VI (Z30) [6.04 - 6.12] - F(L) Mitsubishi Colt VI (Z30) [3.05 - 6.12] - F(L) Mitsubishi Colt VI (Z30) [6.04 - 6.12] - F(L) Mitsubishi Colt VI (Z30) [6.04 - 6.12] - F(R) Mitsubishi Colt VI (Z30) [3.05 - 6.12] - F(R) Mitsubishi Colt VI (Z30) [6.04 - 6.12] - F(R) Mitsubishi Outlander II (CW_W) [11.06 - 8.13] - F(L) Mitsubishi Outlander II (CW_W) [11.06 - 8.13] - F(R) Mitsubishi Outlander II (CW_W) [11.06 - 12.13] - R Mitsubishi Outlander II (CW_W) [11.06 - 8.13] - R Mitsubishi Outlander III (GF_W, GG_W) [8.12 - ] - R Mitsubishi Pajero Sport II,

Montero Sport II (KH_, KG_) [7.08 - ] - F

# 349090

# 349090

332149

332148

# 332155 m

# 332154 m

# 3348024 m

# 3348023 m

# 3448021 m

349078

339715

339714

# 3440048 339715 339714 343459

# 3440035

# 3440048 332808 332807 343808

# 3338013

# 3338015

# 3348013

# 3338012

# 3338014

# 3348012

# 3448016

# 3448016

# 339809

# 339808

# 3448003

# 3448012

# 3448013

# 3448014

# 3448014

# 3448015 344709

# 3348010

# 3348011

Mitsubishi Pajero Sport II,

Montero Sport II (KH_, KG_) [7.08 - ] - R Mitsubishi Pajero Sport III,

Montero Sport III (KS_) [8.15 - ] - R

Nissan Note (E12) [6.13 - ] - F(L)

Nissan Note (E12) [6.13 - ] - F(R)

Nissan Pixo (UA0) [6.09 - ] - F(L)

Nissan Pixo (UA0) [6.09 - ] - F(R)

Nissan Pulsar (C13) [10.14 - ] - F(L)

Nissan Pulsar (C13) [10.14 - ] - F(R)

Nissan Pulsar (C13) [10.14 - ] - R

Nissan Qashqai II (J11) [11.13 - ] - R

Opel Adam [10.12 - ] - F(L)

Opel Adam [10.12 - ] - F(R)

Opel Astra GTC J (08) [10.11 - ] - R

Opel Corsa E, Corsa E Van [9.14 - ] - F(L)

Opel Corsa E, Corsa E Van [9.14 - ] - F(R)

Opel Corsa E, Corsa E Van [9.14 - ] - R

Opel Mokka [6.12 - ] - R

Opel Zafira Tourer C (P12) [10.11 - ] - R Peugeot 108 [5.14 - ] - F(L)

Peugeot 108 [5.14 - ] - F(R)

Peugeot 108 [5.14 - ] - R

Peugeot 208 [3.12 - ] - F(L)

Peugeot 208 [3.12 - ] - F(L)

Peugeot 208 [3.12 - ] - F(L)

Peugeot 208 [3.12 - ] - F(R)

Peugeot 208 [3.12 - ] - F(R)

Peugeot 208 [3.12 - ] - F(R)

Peugeot 308 II [9.13 - ] - R

Peugeot 308 SW II [3.14 - ] - R

Peugeot Bipper Tepee, Bipper [2.08 - ] - F(L) Peugeot Bipper Tepee, Bipper [2.08 - ] - F(R) Peugeot Expert (VF3_),

Expert Tepee (VF3V_) [2.09 - 3.13] - R

Renault Clio IV (B98) [11.12 - ] - R

Renault Clio IV (B98) [11.12 - ] - R

Renault Clio IV (B98) [11.12 - ] - R

Renault Clio IV Grandtour (K98) [1.13 - ] - R Renault Clio IV Grandtour (K98) [1.13 - ] - R Renault Dokker, Dokker Express [12.13 - ] - R Renault Kangoo II, Grand Kangoo II, Kangoo II Be Bop (KW0/1) [2.08 - ] - F

Renault Mégane CC (EZ0/1) [6.10 - ] - F

     18

 

                  NEW ADDITIONS

# New Part No/Neue Teile No/ Nouveau No. R : in preparation/in Vorbereitung/en études

   VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

  VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

# 3338022 m

# 3438007

552700

# 3430023

# 3430023

# 3430023

# 3438006 344357

# 3438006 343485 552700 552700 349137 349137 344357

# 3440030

3358000

# 3338022 m

# 3438007

# 3338022 m

# 3438007

# 332155 m

# 332154 m

# 3358008

# 3358007

# 3438005

# 3358008

# 3358007

# 3438005

# 339352 m

# 339351 m

3448009

# 3358010

# 3358009

# 339352 m

# 339351 m

3448008

335824

335823

# 3450004 344811

# 3340114

Renault Twingo III (BCM) [9.14 - ] - F Renault Twingo III (BCM) [9.14 - ] - R Seat Ibiza, Cordoba (6L) [3.02 - 11.09] - R Seat Leon III (5F1) [9.12 - ] - R

Seat Leon SC III (5F5) [1.13 - ] - R

Seat Leon ST III (5F8) [8.13 - ] - R

Seat Mii (KF1) [10.11 - ] - R

Seat Toledo IV (KG3) [8.13 - ] - R

Skoda Citigo [10.11 - ] - R

Skoda Fabia I (6Y) [8.99 - 12.07] - R

Skoda Fabia I (6Y) [8.99 - 12.07] - R

Skoda Fabia II [12.06 - 12.14] - R

Skoda Octavia II (1Z3) [2.04 - 6.13] - R

Skoda Octavia II Combi (1Z5) [2.04 - 6.13] - R Skoda Rapid (NH3) [8.13 - ] - R

Skoda Superb (3T4, 3T5) [3.08 - ] - R Skoda Yeti (5L) [5.09 - ] - F

Smart Forfour II (453) [11.14 - ] - F Smart Forfour II (453) [11.14 - ] - R Smart Fortwo Coupé III,

Fortwo Cabrio III (453) [7.14 - ] - F

Smart Fortwo Coupé III,

Fortwo Cabrio III (453) [7.14 - ] - R

Suzuki Alto V / Celerio (GF/AMF310) [1.09 - ] - F(L) Suzuki Alto V / Celerio (GF/AMF310) [1.09 - ] - F(R) Suzuki SX4 S-Cross (JY) [8.13 - ] - F(L)

Suzuki SX4 S-Cross (JY) [8.13 - ] - F(R) Suzuki SX4 S-Cross (JY) [8.13 - ] - R Suzuki Vitara (LY) [2.15 - ] - F(L) Suzuki Vitara (LY) [2.15 - ] - F(R) Suzuki Vitara (LY) [2.15 - ] - R

Toyota Aurion (GSV50) [9.11 - ] - F(L)

Toyota Aurion (GSV50) [9.11 - ] - F(R)

Toyota Auris Touring Sports (E18) [3.15 - ] - R Toyota Avensis (ADT27, ZRT27) [11.08 - ] - F(L) Toyota Avensis (ADT27, ZRT27) [11.08 - ] - F(R) Toyota Camry (_V5_) [9.11 - ] - F(L)

Toyota Camry (_V5_) [9.11 - ] - F(R)

Toyota Corolla (_E18_) [6.13 - ] - R

Toyota Highlander (ASU50) [9.14 - 10.15] - F(L) Toyota Highlander (ASU50) [9.14 - 10.15] - F(R) Toyota Land Cruiser (GRJ150, KDJ150) [8.09 - ] - R Toyota Prius (Hybrid) (ZVW30) [1.09 - ] - R

Toyota RAV 4 (_A2_) [5.00 - ] - F(L)

# 3340113

# 3350001

# 3350000 349024

# 3358006

# 3358005 339715 339714 339419 339418

# 3440048 339715

339714

343459

# 3440035

# 3440048 334834 335808

# 3430019

# 3440030 349137 349137 349137 349137 349137 349137

# 3430023

# 3430023 335808 344459 354006 349137 335808 325700

# 3440042

3358000

343348

# 3438006

# 553389

# 5550001

# 5550001

Toyota RAV 4 (_A2_) [5.00 - ] - F(R)

Toyota RAV 4 (13- ) (_A4_) [11.13 - ] - F(L)

Toyota RAV 4 (13- ) (_A4_) [11.13 - ] - F(R)

Toyota RAV 4 (13- ) (_A4_) [12.12 - ] - R

Toyota Verso [11.12 - ] - F(L)

Toyota Verso [11.12 - ] - F(R)

Vauxhall Adam [10.12 - ] - F(L)

Vauxhall Adam [10.12 - ] - F(R)

Vauxhall Astra J (68, 69, 35) [8.12 - ] - F(L) Vauxhall Astra J (68, 69, 35) [8.12 - ] - F(R) Vauxhall Astra GTC J (08) [10.11 - ] - R

Vauxhall Corsa Mk IV,

Corsavan Mk IV (E) [8.14 - ] - F(L)

Vauxhall Corsa Mk IV,

Corsavan Mk IV (E) [8.14 - ] - F(R)

Vauxhall Corsa Mk IV,

Corsavan Mk IV (E) [8.14 - ] - R

Vauxhall Mokka [6.12 - ] - R

Vauxhall Zafira Tourer C (P12) [10.11 - ] - R Volkswagen Beetle (5C1, 5C7) [4.11 - ] - F Volkswagen Beetle (5C1, 5C7) [4.11 - ] - F Volkswagen Beetle (5C1, 5C7) [4.11 - ] - R Volkswagen Beetle (5C1, 5C7) [4.11 - ] - R Volkswagen Beetle (5C1) [4.11 - ] - R Volkswagen Golf V (1K1) [10.03 - 12.08] - R Volkswagen Golf V Variant (1K5) [6.07 - ] - R Volkswagen Golf V Plus (5M) [1.05 - ] - R Volkswagen Golf VI (5K1) [10.08 -12.11] - R Volkswagen Golf VI Variant (AJ5) [7.09 - 12.11] - R Volkswagen Golf VII (5G1, BE1) [8.12 - ] - R Volkswagen Golf Sportsvan (AM1) [2.14 - ] - R Volkswagen Golf Cabrio VI (517) [1.13 - ] - F Volkswagen Golf Cabrio VI (517) [3.11 - ] - R Volkswagen Golf Cabrio VI (517) [3.11 - ] - R Volkswagen Jetta V (1K2) [8.05 - 12.08] - R Volkswagen Passat Alltrack (365) [1.12 - ] - F Volkswagen Passat Alltrack (365) [1.12 - ] - F Volkswagen Passat Alltrack (365) [1.12 - ] - R Volkswagen Passat (3G2, 3G5) [8.14 - ] - F Volkswagen Polo (9N) [10.01 - 11.09] - R Volkswagen Up, Load Up [8.11 - ] - R

Volvo V 40 [3.12 - ] - R

Volvo S 60 II [4.10 - ] - R

Volvo V 60 [9.10 - ] - R

     19

 

                  NEW ADDITIONS

# New Part No/Neue Teile No/ Nouveau No. R : in preparation/in Vorbereitung/en études

    VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

  VEHICLE FAHRZEUG VEHICULE

SUSPENSION MOUNTING KIT

#SM9926 m #SM9926 m #SM9926 m # SM1027

# SM1028

# SM5752

# SM1027

# SM1028

# SM5752

# SM1027

# SM1028

# SM5752

# SM5752 #SM1045 m #SM9926 m #SM1045 m #SM9926 m #SM1045 m #SM1045 m #SM1045 m #SM1045 m #SM5835 m #SM9927 m #SM9929 m #SM9927 m #SM9929 m #SM9929 m # SM5752 #SM9926 m #SM9920 m #SM1033 m # SM5810 #SM1033 m

# SM5810

# SM1028 SM1008 SM1008 SM1008

#SM1039 m #SM1054 m # SM5843

MB1901

SM1008 #SM1040 m

BMW 2 Series (F23) [3.14 - ] - R

BMW 2 Series Active Tourer (F45) [11.13 - ] - R BMW 2 Series Gran Tourer (F46) [7.14 - ] - R BMW 3 Series (E90) [1.05 - 12.11] - F

BMW 3 Series (E90) [1.05 - 12.11] - F

BMW 3 Series (E90) [1.05 - 12.11] - R

BMW 3 Series Touring (E91) [9.05 - 6.12] - F BMW 3 Series Touring (E91) [9.05 - 6.12] - F BMW 3 Series Touring (E91) [9.05 - ] - R

BMW 3 Series (E92) [3.06 - 12.13] - F

BMW 3 Series (E92) [3.06 - 12.13] - F

BMW 3 Series (E92) [3.06 - ] - R

BMW 3 Series (E93) [3.07 - ] - R

BMW 3 Series (F30) [3.11 - ] - F

BMW 3 Series (F30) [3.11 - ] - R

BMW 3 Series Touring (F31) [7.11 - ] - F

BMW 3 Series Touring (F31) [7.11 - ] - R

BMW 3 Series Gran Turismo (F34) [7.12 - ] - F BMW 4 Series (F32) [7.13 - ] - F

BMW 4 Series (F33) [10.13 - ] - F

BMW 4 Series Gran Coupe (F36) [3.14 - ] - F BMW 5 Series Touring (E61) [6.04 - ] - R

BMW 5 Series Gran Turismo (F07) [1.09 - ] - R BMW 5 Series (F10, F18) [3.10 - ] - R

BMW 5 Series Touring (F11) [11.09 - 12.12] - R BMW 6 Series (F12) [3.11 - ] - R

BMW 6 Series (F13) [6.11 - ] - R

BMW X1 (E84)

BMW X1 (F48)

BMW X3 (E83)

BMW X5 (E70)

BMW X5 (E70)

BMW X6 (E71,

BMW X6 (E71,

BMW Z4 Roadster (E89) [5.09 - ] - F

Chevrolet - Daewoo Cruze (J300) [5.09 - ] - F Chevrolet - Daewoo Cruze (J305) [6.11 - ] - F Chevrolet - Daewoo Cruze Station Wagon (J308) [8.12 - ] - F Chevrolet - Daewoo Epica (KL1) [1.05 - ] - F Chevrolet - Daewoo Matiz / Spark (M300) [3.10 - 12.12] - F Chevrolet - Daewoo Matiz / Spark (M300) [3.10 - 12.12] - R Chevrolet - Daewoo Rezzo / Tacuma (KLAU) [4.00 - ] - F Chevrolet (US) Volt [11.11 - ] - F

Chrysler 300C [9.04 - 12.10] - F

[3.09 - ] -R [11.14 - ] - R [1.03 - ] -R [2.06 - ] -F [2.06 - ] -R E72) [6.07 - ] - F E72) [6.07 - ] - R

#SM1041 m #SM1041 m #SM1041 m

#SM1047 m

#SM1048 m

#SM1041 m

SM9703 #SM1051 m

#SM9924 m

#SM9925 m

#SM1051 m #SM9925 m #SM1051 m

#SM9924 m

#SM9925 m

#SM1051 m

#SM9924 m

#SM9925 m

# SM5236

# SM5236

# SM5236 #SM1051 m #SM9925 m # SM5236

# SM5236 #SM1051 m

#SM9924 m

#SM9925 m

# SM5236

# SM5236

# SM5236 #SM9925 m #SM9925 m # SM5752

# SM5752

# SM5752 #SM1045 m #SM9926 m #SM1045 m #SM9926 m #SM1045 m

Alfa Romeo Alfa 159 (939) [9.05 - 11.11] - F

Alfa Romeo Alfa 159 Sportwagon (939) [3.06 - 11.11] - F Alfa Romeo Alfa Brera (939) [1.06 - ] - F

Alfa Romeo Giulietta (940) [4.10 - ] - F(L)

Alfa Romeo Giulietta (940) [4.10 - ] - F(R)

Alfa Romeo Spider (939) [9.06 - ] - F

Audi A1 (8X1), A1 Sportback (8XA) [5.10 - ] - R Audi A3 (8V1, 8VK) [4.12 - ] - F

Audi A3 (8V1, 8VK) [4.12 - ] - R

Audi A3 (8V1, 8VK) [4.12

Наши новости